tiistai 22. maaliskuuta 2022

KRIITTISYYS EI OLE TUNNE

Todeksi tunnetta voi ihminen sanoa aina, kun sitä tuntee. Mutta käykö se retoriseksi argumentiksi esimerkiksi kiistatilanteissa? Voiko tunteellaan perustella asemaansa niissä? Olette kai usein kuulleet sanottavan että "minulla on oikeus tunteisiini". 

Jos kyseessä on väärä päättely, esimerkiksi että uskon jonkun puhuneen minusta pahaa ja tämä usko osoittautuukin virheelliseksi, tunteeni oli tosi vain fyysisenä ilmiönä enkä vedonnut siihen oikeutetusti. Ja ilman perusteluita tunne sitten häviää. Tästä syystä tunteiden kohdalla on oltava erityisen skeptinen varsinkin kun käyttää niitä toista ihmistä vastaan tai vetoaa niillä omiin oikeuksiinsa.

Milloin siis on mielekästä sanoa, että jollakulla on oikeus tunteisiinsa? Mitä sana oikeus tässä tarkoittaa? Tietenkin pätevää perustelua.

Valistusajan skottiskeptikon David Humen mukaan tunne saa meidät toimimaan ja järki tarjoaa toiminnalle välineet. Minusta nämä kaksi ovat erottamattomat; on ehkäpä mahdotonta sanoa kumpi tulee ensin. Tunteen voi sanoa olevan ehkä tiheintä syyn ja seurauksen ilmentymää ihmisluonnossa. Päättely siis liittyy aina tunteeseen siinä kuin järkeenkin ja vaikka päättelyä ei useimmiten tunteensa kohdalla tiedosta, sen voi reflektiolla kyllä löytää. Tosin se vaatii tietenkin tahtoa ja paljon eettistä ryhtiä.

Miksi tunteeseen sitten on niin tärkeää kiinnittää huomiota? Koska se yhdistyy välittömästi kriittisyyteen. Emmehän useinkaan tiedä sitä, miten perustelemme kriittisyytemme. Tunnemme vain olevamme kriittisiä.

Jos kyse ei ole tieteellisten mallien testaamisesta sovituin säännöin, kriittisyys hämärtyy helposti tendenssien, tunteiden ja arvojen sumuun. Kriittisyys on ajateltava metodina. Se ei ole tunne tai eettinen asenne, joina se saa meidät unohtamaan välineellisyytensä. Oikeastaan sana kriittisyys pitäisi rajata tieteelliseen käyttöön. Nyt se on liian helposti arvottavan retoriikan käytössä ja mikä pahinta, käyttäjien itse sitä huomaamatta.

Kriittisyys ei ole tunne, vaikka se siltä tuntuukin.


perjantai 11. maaliskuuta 2022

PASIFISMISTA

Facebookin filosofiaryhmässä keskustellaan pasifismista. Tämän kommentin sinne laitoin.

"Ongelma on se, ettei sanan rauha käyttämiselle ole neutraalia ja puolueetonta tilaa... muuta kuin rauhan tilassa. Sen saavuttaminen voi olla sotaisaa. Eli valitettavasti vaatii useimmiten sen sotaisan valmistelun rauhan neuvottelemiseen. Eli mihin sana rauha nyt viittaa? Miten sitä (tahtomattaan) tulee käyttäneeksi? Tarkoittaako se esim. vaatimusta että Ukraina antautuu (valitsee pasifismin)? Itse määrittelen itseni pragmaattiseksi pasifistiksi, koska väistämättä pasifistinakin olen osa ongelmaa (vrt. passiivisuus kiusaamistilanteissa). Absoluuttista muotoa pasifismin käsitteelle en löydä, koska siis puolueettomia alueita ei ole olemassa muuta kuin platonisessa mielessä. Tämä on eksistentiaalisesti haastava kysymys. Ja jokainen valitsee itse sen rauhan käsitteen, jota kokee mahdolliseksi johdonmukaisesti noudattaa eli käyttää. Minulle se on edellä kuvaamani. Voisin tiivistää tämän niin, että minun on sanoja rauha ja pasifismi ongelmallista käyttää."

perjantai 4. maaliskuuta 2022

REAALINEN PUHUU

Tässä sitaatti erään lehden keskustelusta musliminaisten pukeutumisesta. Oma kommenttini siihen sen alla:

"Kuitenkin, on vaikea nähdä, miten perheidensä alistamat naiset hyötyisivät, jos yhteiskunta kieltäisi heidän normiensa mukaisen pukeutumisen. Eikö tärkeämpää ole oikeus osallistua yhteiskuntaan ja vaikkapa mahdollisuus viettää aikaa siellä rannalla [esim. burkassa], kuin oikeus pukeutua paljastavasti? Miksi paljastavaa pukeutumista vaativa normi edes olisi vähemmän alistava kuin peittävää pukeutumista vaativa?"

Todellakin: rannan naisen tilanne on tyly paradoksi, johon viittaamalla ei tule sanoneeksi hänen vapaudestaan mitään. Puhuu vain hänen ohitseen. Eikä kukaan vaadi pukeutumaan paljastavasti. Siihen vain pitäisi olla oikeus.

Esimerkki mielen katoamispisteestä reaaliseen tämäkin. Tässä ajassa niitä riittää